.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Ubezpieczenie uprawy chmielu

Ubezpieczenie uprawy chmielu

29.03.2019

Związek Polskich Plantatorów Chmielu w porozumieniu z brokerem MAK Ubezpieczenia sp. z o.o. i Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych przygotował dla Plantatorów chmielu kompleksową ofertę obowiązkowego ubezpieczenia upraw chmielu i dobrowolnego ubezpieczenia słupów chmielowych wraz z olinowaniem w sezonie wiosennym 2019r.

Oferta obejmuje

 

  1. Obowiązkowe ubezpieczenie uprawy chmielu (na podstawie Dz. U. 2005 Nr 150 poz. 1249, Ustawy z dnia 7 lipca 2015r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z póź. zmianami).

  2. Dobrowolne ubezpieczenie słupów chmielowych wraz z olinowaniem.
    Konstrukcje chmielnika można ubezpieczyć wg. wartości nowej (odtworzeniowej) lub rzeczywistej.

 

Składka

 

Plan opłaty składki:

  • składka jednorazowa;

-  płatna do 14 dni na wskazany rachunek Ubezpieczyciela,

  • składka płatna  w 2 ratach;

- 1 rata składki w wysokości 10% płatna do 14 dni na wskazany rachunek Ubezpieczyciela,   

- 2 rata składki w wysokości 90% płatna do 30.11.2019r. na wskazany rachunek Ubezpieczyciela.

 

Dodatkowo oferujemy Państwu pełen wachlarz ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w rolnictwie, ubezpieczenia komunikacyjne oraz  osobowe.

 

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

 

Blanka Wyroślak

Tel.: +48 725 705 707 lub +48 723 813 724

Mail: blanka.wyroslak@chmiel.com.pl

 

Oferta obowiązkowego ubezpieczenia upraw chmielu i dobrowolnego ubezpieczenia słupów chmielowych wraz z olinowaniem w sezonie wiosennym 2019r.

 

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. 02-765 Warszawa, A. Wilanowska 208 lok. 7. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030090;                  NIP 522-10-23-203 Wysokość kapitału zakładowego 51.000,- PLN;  www.makubezpieczenia.pl

Powrót