.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Aktualne problemy produkcji chmielu w Polsce

Aktualne problemy produkcji chmielu w Polsce

12.02.2014

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza na warsztaty naukowe pt.: Aktualne problemy produkcji chmielu w Polsce Puławy, 27 luty 2014 r.

 

Warsztaty organizowane w ramach zadania 3.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB

Miejsce obrad: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Sala Kongresowa

 

Program warsztatów

10:00-10:10 Otwarcie warsztatów

– prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

– z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych

10:10-10:30 Aktualna sytuacja w sektorze chmielu w Polsce i na świecie – Grażyna Bernatowicz - MRiRW

10:30-10:45 Nowe odmiany chmielu wyhodowane w IUNG-PIB – charakterystyka botaniczna i użytkowa – dr Urszula Skomra - IUNG-PIB

10:45-11:00 Zdrowy materiał szkółkarski chmielu – technologia produkcji i korzyści z jego stosowania – mgr Monika Agacka - IUNG-PIB

11:00-11:10 Sybilla czy Lubelski? - nowoczesne metody identyfi kacji odmian chmielu – mgr Hanna Olszak-Przybyś - IUNG-PIB

11:10-11:40 Przerwa na kawę

11:40-1210 Ograniczanie chorób chmielu w zgodzie z zasadami integrowanej ochrony roślin – dr Urszula Skomra - IUNG-PIB

12:10-12:25 Zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie urzędowej kontroli integrowanej ochrony roślin – przedstawiciel PIORiN w Lublinie

12:25-13:20 Panel dyskusyjny

13:20-13:30 Podsumowanie warsztatów

– prof. dr hab. Teresa Doroszewska

– z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych

13:30 Obiad (restauracja Sybilla)

 

Z powodów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Małgorzata Hermanowicz

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin

ul. Czartoryskich 8

24-100 Puławy

Tel.: 81 886 34 21 wew. 216

e-mail: mhermanowicz@iung.pulawy.pl


Informacja zamieszczona za zgodą pani dr Urszuli Skomry

Powrót