.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku chmielu.

Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku chmielu.

28.01.2013

Polska jest czwartym po Niemczech, Czechach i Słowenii producentem chmielu w Unii Europejskiej.


Powierzchnia uprawy chmielu.
W wyniku nadprodukcji chmiel na rynku światowym i konkurencji z chmielem z upraw w Niemczech, popyt na chmiel z polskich plantacji w ostatnich latach stale się zmniejszał. W wyniku tego zjawiska w latach 2010-2012 powierzchnia uprawy chmielu, a także jego produkcja, obniżała się. Dodatkowo powierzchnia ta zmniejszyła się w wyniku powodzi i podtopień w 2010r. na Lubelszczyźnie – głównym rejonie uprawy tej rośliny. W rezultacie plonująca powierzchnia uprawy na koniec sezonu 2011 r. uległa obniżeniu do 1.495 ha. Łącznie z nowymi nasadzeniami powierzchnia ta ukształtowała się na poziomie1.646 ha.  W 2012 r. nastąpił dalszy spadek powierzchni uprawy chmielu. Według wstępnych danych z GIJHARS, powierzchnia ta była niższa niż w roku poprzednim o 155,6ha i wynosiła 1.490,45 ha, w tym 1028,64 ha (69,2%) stanowiła powierzchnia odmian goryczkowych oraz 461,81 ha (30,98%) – powierzchnia odmian aromatycznych.
 
W 2012 r. uprawę prowadziło 648 rolników, czyli o 41 mniej niż w 2011 r.
 
Zbiory chmielu
Ze zbiorów 2011 r. przetwórcy skupili ok. 2,165,5 t surowca, w tym 1.972,05 t szyszek chmielowych w ramach umów kontraktacji, tj. o 443 t więcej niż w sezonie 2010/2011 (24,6%). Zgodnie z danymi przekazanymi przez GIJHARS, 259,51 t chmielu ze zbiorów 2011 r. nie zostało sprzedane. Zatem łącznie produkcja chmielu wyniosła2.426,01 t. Z chmielu ze zbiorów 2011 r. wyprodukowano 194,47 t alfa-kwasów. Jakość ubiegłorocznych zbiorów jest dobra.
 
Skup chmielu
Obecnie kończy się certyfikacja chmielu w rejonie wielkopolskim i dolnośląskim. W toku jest certyfikacja chmielu w rejonie lubelskim. Stosownie do przepisów Unii Europejskiej certyfikacja chmielu zakończy się do dnia 31 marca 2013r.
Skup chmielu ze zbiorów 2012 r. rozpoczął się we wrześniu i październiku i jest bardzo niewielki. Ze strony browarów obserwuje się zainteresowanie chmielem aromatycznym odm. Lubelski. Jednakże powierzchnia uprawy tej odmiany była niska (290,19 ha) i produktów chmielowych sporządzonych z tej odmiany brak jest na rynku.
 
Cena chmielu
Ceny kontraktowe chmielu od kilku lat wynoszą ok. 12 zł/kg. Na ostateczny poziom średniej ceny znaczący wpływ miały ceny wolnorynkowe, ponieważ  ok. 70% upraw w Polsce prowadzona była poza kontraktacją. Szacuje się że w związku z obniżeniem popytu, znacznemu zmniejszeniu uległ odsetek upraw prowadzonych bez umowy kontraktacji. W ramach. umów kontraktacji na 2011 r. skupiono 1.972,05 t chmielu, czyli o ok. 42,6% więcej niż na podstawie umów na 2010 r. W 2011r. średnia ważona cena chmielu utrzymywała się na niskim poziomie i wynosiła 11,63 zł/kg. W porównaniu do cen z 2010 r. w 2011 r. średnia ważona cena chmielu dla odmian aromatycznych – obniżyła się z 11,99 zł/kg do 11/19 zł/kg, a dla odmian goryczkowych nieznacznie wzrosła z 11,68 zł/kg do 11,77 zł/kg. W ramach umów kontraktacji średnia ważona cena chmielu  w sezonie 2011/2012 w porównaniu do sezonu poprzedniego dla odmian aromatycznych wzrosła z 12,08 zł/kg do 12,44 zł/kg, a dla chmielu odmian goryczkowych – z 12,07 zł/kg do 12,34 zł/kg.

Średnie ceny chmielu odmian aromatycznych w październiku 2012 r. są nieznacznie niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (12,36 zł/kg w październiku 2012r.,zaś w 2011 r. – 12,44 zł/kg).  Natomiast średnie ceny odmian goryczkowych w powyższym okresie w 2012 r. (12,75 zł/kg) były nieco wyższe niż w październiku 2011 r. (12,42 zł/kg).

W celu zwiększenia wykorzystania chmielu z produkcji krajowej odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami browarów zlokalizowanych w Polsce. W ich wyniku branża ta deklaruje zmianę polityki zakupowej i znaczny wzrost zakupów produktów chmielowych  wytworzonych z polskiego chmielu ze zbiorów 2013 r. i lat następnych. Na początku 2013 r. planowane są kolejne rozmowy z przedstawicielami browarów w sprawie wykonania powyższych deklaracji.
 
Płatności na rynku chmielu
W ramach wsparcia producenci chmielu otrzymują jednolitą płatność obszarową – finansowaną ze środków unijnych, oraz krajowe uzupełniające płatności bezpośrednie – finansowane z budżetu krajowego. Od 2010 r. płatności w sektorze chmielu zostały całkowicie odłączone od produkcji, a ich poziom osiągnął 100% wsparcia stosowanego w krajach UE-15, czyli ok. 480 €/ha.
Łączna wysokość wsparcia uzupełniającego skierowanego do tego sektora za 2010 r. wyniosła 770.000 €, tj. ok. 3mln zł, z za 2011 r. 778.164,64 €, tj. 3,428 mln zł.
Na wsparcie uzupełniające za 2012 r. przeznaczona jest kwota 2.757,7 tyś. zł. Utrzymanie wsparcia w sektorze  chmielu na aktualnie obowiązujących zasadach możliwe jest również w 2013r.
 
Handel Zagraniczny szyszkami chmielu i produktami chmielowymi w okresie: styczeń – wrzesień 2012r. (dane wstępne mogą zawierać błędy)
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie od stycznia do marca 2012r. wyeksportowano 380 t szyszek chmielu o wartości 760 tyś. €.
Wywóz surowca odbywał się prawie w całości do Niemiec i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego był większy ponad dwukrotnie. W omawianym okresie eksport ekstraktu z chmielu(CN 130213) i granulat chmielowego (CN 121020) był śladowy.

O 34 t zmniejszyła się ilość sprowadzanego do Polski Niemal wyłącznie z Niemiec ekstraktu chmielowego. Import tego towaru wyniósł 73 t wobec 107 t sprowadzonych w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.
W omawianym okresie nastąpił również spadek przywozu granulatu chmielowego, który podobnie jak es takt sprowadzany był z Niemiec. Wielkość importu granulatu według wstępnych danych wyniosła 99 t o wartości 1557 tyś. €, podczas gdy w poprzednim roku zaimportowano 785 t tego produktu o łącznej wartości 3.859 tyś. €.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12.2012
 
Powrót