.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Informacja WIJHARS

Informacja WIJHARS

01.02.2017

Przypominamy plantatorom chmielu o wypełnieniu obowiązku wynikającego z art. 23 ust.3 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu z dnia 19 grudnia 2003r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), który brzmi: "Producent chmielu, a w przypadku gdy producent chmielu jest członkiem uznanej grupy producentów albo uznanej organizacji producentów chmielu - uznana grupa producentów albo uznana organizacja producentów chmielu, przekazują wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 1 marca informacje o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, przekazuje się, z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany".

Ww. dane w wymaganym terminie należy przesłać pocztą lub osobiście złożyć w siedzibie inspektoratu. 

Formularz dostępny jest na stronie www.wijharslublin.netbip.pl w zakładce Formularze do pobrania pod nazwą  Dane raportowane przez producentów chmielu/uznaną grupę/organizację producentów chmielu.

Ponadto informuję, że nie spełnienie powyższych wymogów prawa podlega karze grzywny wynikającej z art. 40 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy.

 Informujemy, że w dniach 27-28. 02. 2017 od godz. 9:00, pracownicy WIJHARS Z Lublina będą dyżurowali  w Wilkowie w budynku Strazy Pożarnej w celu zebrania danych.

 

 

 

Powrót