.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Informacja z konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja z konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29.07.2013

W dniu 19 lipca 2013r w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą. W spotkaniu uczestniczyli członkowie kierownictwa resortu oraz szefowie agencji rolniczych,  inspekcji i dyr. departamentów, reprezentanci środowisk rolniczych samorządu rolniczego i organizacji zrzeszających przetwórców. Związek Polskich Plantatorów Chmielu reprezentował  prezes   Rajmund Szulc.                                                                                                                             

Na spotkaniu poruszano wiele spraw dotyczących kompromisu politycznego między Radą Parlamentu Europejskiego i Komisją Europejską na temat reformy WPR przyjętego w dniach 24-26 czerwca 2013r.m.in.:

-gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

-sytuacja na poszczególnych rynkach rolnych

-projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

-bezpieczeństwo żywności „Zero Tolerancji”

W trakcie dyskusji prezes Związku po raz kolejny poinformował  Ministra oraz zebranych o trudnej sytuacji polskich plantatorów chmielu. Przedstawił zagrożenia jakie niesie  ze sobą wygaszanie uprawy chmielu ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Lubelszczyzny, podkreślając istotę funkcjonowania małych gospodarstw, gdyż gospodarstwa chmielarskie właśnie takimi są.

Pan Minister Kalemba zapewnił, że na chwilę obecną poszukuje się najlepszych rozwiązań dla sektora chmielu  i jest mu znana sytuacja na rynku chmielu. Chmiel objęty został płatnością związaną z produkcją na lata 2014-2020. Płatność ta nie powinna prowadzić do wzrostu produkcji, a jedynie do jej utrzymania.

Prezes podziękował Ministrowi za dotychczasowe działania oraz za zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia jednakowych warunków wspierania sektora chmielu w ramach rozwiązań przewidzianych w  rozporządzeniu dotyczącym wspólnej organizacji rynków rolnych.

W tej sprawie Minister Kalemba podczas posiedzenia Rady w Luksemburgu złożył specjalne pisemne oświadczenie. 

 


Żródło: fotografia:www.minrol.gov.pl

Powrót