.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Informacja ze spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Informacja ze spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

03.04.2013

W dniu 26 lutego 2013 roku w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Zarządu Związku Polskich Plantatorów Chmielu odbyło się spotkanie, któremu przewodniczyła Dyrektor Departamentu Minister Zofia Szalczyk, stronę związkową reprezentowali:Związek Polskich Plantatorów Chmielu Prezes Rajmund Szulc i Zastępca Prezesa Tadeusz Cichosz oraz delegacje Polskiego Związku Producentów Chmielu z panem Prezesem Janem Madejem i Krajowym Związkiem Plantatorów Chmielu panem Prezesem Józefem Śpiewakiem.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach reprezentowała pani dr Urszula Skomra.
Głównym tematem spotkania była analiza sytuacji na rynku chmielu w roku 2012 oraz w latach poprzednich. Strona rządowa przedstawiła informacje w sprawie proponowanych rozwiązań na lata 2014-2020 dotyczących uprawy chmielu. Kolejnym bardzo ważnym tematem była sprawa pozyskania przez producentów chmielu nowych odmian, których hodowcą jest IUNG Puławy. Pani dr Urszula Skomra poinformowała zebranych o trybie i sposobie reprodukcji sadzonek. Osobiście prosiłem o jak najszybsze podjęcie działań w tej sprawie.

Na wniosek Zarządu Związku Polskich Plantatorów Chmielu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie zostanie zorganizowe spotkanie dwustronne: Przedstawiciele Browarów – Strona Związkowa. Tematem spotkania będą sprawy rozwoju polskiego chmielarstwa (nasadzeń odmianowych, zapotrzebowania na surowiec itp.) oraz promocja browarów produkujących piwo z polskiego surowca.

Po zakończeniu spotkania odbyła się narada strony związkowej, na której wyrażono wolę porozumienia i doprowadzenia do rozmów oraz wyłonienia delegacji reprezentującej chmielarstwo w Polsce.
 
Rajmund Szulc
Powrót