.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Nawożenie chmielu na podstawie zasobności gleby i plonów szyszek

Nawożenie chmielu na podstawie zasobności gleby i plonów szyszek

26.08.2016

Dawki nawozów mineralnych ustala się na podstawie zasobności gleby oraz wymagań pokarmowych roślin, czyli ilości składników pobranych z określonym plonem. Rośliny chmielu, przy plonie szyszek w wysokości 2 t/ha, pobierają przeciętnie z gleby: 150 kg azotu (N), 45 kg fosforu (P2O5), 160 kg potasu (K2O), 40 kg magnezu (MgO), 30 kg siarki (S), 320 g cynku (Zn), 280 g boru (B), 720 g manganu (Mn) i 12 g Molibdenu (Mo). W celu pokrycia potrzeb pokarmowych tej rośliny w mikroelementy oprócz nawozów dolistnych ActiMag chmiel i Actiplon chmiel (z firmy Arkop), zaleca się dodatek jednoskładnikowych nawozów, głównie Zn i B, niekiedy także Mo i Mn. Przy nawożeniu chmielu należy zwracać szczególną uwagę na ustalenie racjonalnej dawki azotu, który w największym stopniu decyduje o plonach i jakości szyszek. Wysoka efektywność nawożenia chmielu azotem uwarunkowana jest dobrym zaopatrzeniem roślin w inne składniki: P, K, Mg, S, Ca i mikroelementy. „Pomagają one w prawidłowym przerobie” pobranego azotu w wysoki i pożądany jakościowo plon. Wyłączny wzrost dawek N z myślą o uzyskaniu rekordowych plonów nie da pożądanych rezultatów. Pobrany azot nie zostanie w pełni wykorzystany, zaś powstałe w roślinie związki pośrednie tego składnika będą dobrą pożywką dla patogenów chorób grzybowych.

Najwięcej składników chmiel pobiera w okresie intensywnego wzrostu oraz zawiązywania i tworzenia szyszek, czyli od początkowych dni czerwca do połowy sierpnia. Należy dodać, iż chmiel ze względu na dużą powierzchnię liści, a przy tym możliwość wniesienia roztworu nawozów także na spodnia stronę liścia, jest rośliną szczególnie predestynowaną do dolistnego dokarmiania, gdyż w porównaniu z innymi, wyjątkowo dobrze wykorzystuje naniesione na liść składniki. Badania prowadzone w glebach chmielników woj. Lubelskiego wykazują głównie niedobór magnezu, siarki, boru i cynku, niekiedy tez manganu i molibdenu, rzadziej miedzi i żelaza. Wyniki analiz wskazują ponadto, że ponad 60% gleb chmielników wykazuje bardzo wysoka zasobność w fosfor, zaś ponad 30% optymalną. Tylko nieliczne, najczęściej młode, nowo założone plantacje wykazują niedobory tego składnika. Wskazuje to na nadmierne stosowanie w chmielnikach nawozów fosforowych. Zdecydowanie lepiej wypada ocena zasobności w potas, bowiem aż 68% plantacji wykazuje optymalną zasobność, 25% nadmierną, zaś tylko 7 % niedoborową. Optymalna zasobność w magnez stwierdzono w 46% plantacji chmielu (głównie w gminach Wilków, Łaziska i Puławy), zaś niedoborową na 42% (głównie w gminach: Ludwin, Ostrów Lub., Spiczyn i Łęczna). Z mikroelementów gleby i rośliny chmielu wykazują przede wszystkim niedobór boru i cynku, niekiedy tez manganu i molibdenu, rzadziej miedzi i żelaza. Konieczne jest zatem systematyczne (co 4 lata) pobieranie próbek i wykonywanie analiz odczynu i zasobności gleb w przyswajalny fosfor, potas i magnez, zaś co 8 lat także w mikroelementy. Optymalny odczyn dla gleb chmielników to pH w granicach 6-7, zaś na lżejszych glebach 5,6 – 6,5.

W zamieszczonych tabelach podano liczby graniczne, dotyczące oceny zasobności gleb chmielników w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu oraz proponowane na tej podstawie dawki składników, uzależnione tez od plonów szyszek. Pod uwagę wzięto również wyniki badań i praktyczne zalecenia dla chmielarzy w Niemczech i Czechach.

 

Ocena zasobności gleb chmielników w przyswajalne formy fosforu , potasu i magnezu

Ocena zasobności

Zawartość składników w mg/100g gleby

Fosfor – P2O5

Potas – K2O

Magnez - MgO

Magnez - Mg

Bardzo niska

< 6

< 10

< 4

< 3,0

Niska

6 - 11

10 – 15

4 – 7

3 – 4,2

Średnia (optymalna)

12 - 18

16 – 24

8 – 12

4,8 – 7,2

Wysoka

19 - 25

25 – 30

13 – 15

7,8 – 9

Bardzo wysoka (nadm.)

> 25

> 30

> 15

> 9

 

Dawki fosforu, potasu i magnezu w zależności od zasobności gleby i plonu szyszek

Ocena zasobności

Prognozowane plony szyszek w t/ha

2,0 t

2,5 t

3,0 t

P2O5

K2O

MgO

P2O5

K2O

MgO

P2O5

K2O

MgO

Bardzo niska

115

250

60

130

300

70

145

350

80

Niska

85

200

50

100

250

60

115

300

70

Średnia (optymalna)

45

160

40

55

200

50

65

250

60

Wysoka

30

80

20

40

100

30

50

120

40

Bardzo wysoka (nadm.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Po uzyskaniu optymalnej zasobności, zwłaszcza w górnym przedziale, tj. 15-18 mg P2O5; 20-24 mg K2O oraz 6-7,2 mg Mg w 100g gleby, zaleca się następujące dawki nawozów:

Jesienią: superfosfat 40% (120 kg) lub pojedynczy (250kg/ha) + sól potasowa (200 kg/ha)

Wiosną: siarczan potasu (100kg/ha)+ kizeryt lub siarczan magnezu (150kg /ha).

 

Przy niższych bądź wyższych plonach szyszek dawki nawozu należy odpowiednio skorygować według danych zamieszczonych w tabelach. Zamiast nawozów jednoskładnikowych można wysiać wieloskładnikowe, zwracając uwagę na proporcje pomiędzy fosforem i potasem. Chmiel pobiera bowiem 3,5 razy więcej potasu niż fosforu. Ważny jest tez magnez, często również siarka (zawarta m.in. w superfosfacie pojedynczym, siarczanie potasu i magnezu oraz kizerycie), które na wielu plantacjach mogą być głównym składnikiem ograniczającym plony szyszek.

Żródło: Prof. dr hab. Czesław Szewczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Informacja dla plantatorów chmielu przekazana na sesji chmielarskiej poczas Chmielaków Krasystawskich 2016r.

Powrót