.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Niemiecki Związek Przemysłu Chmielarskiego - Zmiana na czele Związku

Niemiecki Związek Przemysłu Chmielarskiego - Zmiana na czele Związku

13.01.2012

Heinz-Jürgen Cooberg następcą Stephana Bartha. Pod koniec września 2011 r. odbyło się w Mainburgu coroczne zwyczajne zgromadzenie członków Niemieckiego Związku Przemysłu Chmielarskiego (DHWV). Reprezentowane były wszystkie firmy prowadzące obrót chmielem oraz zakłady zajmujące się jego przerobem.

Na czele Związku nastąpiła zmiana. Po ponad 10 latach pełnienia swojej funkcji dotychczasowy pierwszy prezes, pan Stephan Barth, oświadczył, że chciałby kierowanie Związkiem przekazać w inne ręce. Wybory nowego kierownictwa były konieczne także zgodnie z odpowiednim zapisem statutu DHWV. W krótkiej retrospekcji pan Barth odniósł się do swojej działalności w charakterze prezesa Związku. Podkreślił trwały charakter zmian, w szczególności zmian w zakresie umowy o dostawę chmielu, oraz wiążące się z nimi pozytywne skutki dla całej branży. Na przestrzeni ponad 50 lat system umów o dostawę sprawdził się i okazał skuteczny. Stanowi on centralny element wciąż jeszcze w dużym stopniu swobodnego obrotu chmielem w Niemczech. W innych obszarach, zwłaszcza w przypadku regulacji dotyczących organizacji rynku chmielu, które dzisiaj, jak wiadomo, stanowią część składową jednego, ogólnego rozporządzenia o wspólnej organizacji rynku, które swoim zakresem obejmuje większość produktów rolnych, nie wszędzie udało się zrealizować zamierzone cele.

Bardzo ważne miejsce zajmowała kwestia (międzynarodowych) regulacji w dziedzinie ochrony roślin. W tym zakresie branża chmielarska odnotowała wiele sukcesów. Starania o dopuszczanie nowych preparatów do użycia we właściwym czasie muszą być jednak kontynuowane. W zakresie relacji międzynarodowych trzeba nadal pracować nad lepszą harmonizacją obowiązujących przepisów (maksymalne limity pozostałości środków ochrony roślin, dopuszczenia itd.).
Pan Barth podziękował wszystkim przedsiębiorstwom będącym członkami Związku, a w szczególności wszystkim kolegom z zarządu, za dobrą współpracę, która sprawdziła się także w trudnych sytuacjach. Następnie życzył swojemu następcy wielu sukcesów oraz szczęśliwej ręki przy wykonywaniu tego niekiedy trudnego i ocierającego się o politykę zadania.

W wyniku wyborów nowego kierownictwa przewodnictwo zarządu Związku powierzono panu Heinzowi-Jürgenowi Coobergowi (członkowi zarządu firmy Steiner Hopfen z Mainburga), który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa. Pan Cooberg wybór na pierwszego prezesa przyjął. Jego zastępcą został wybrany pan Peter Hintermeier, członek kierownictwa firmy Johann Barth z Norymbergi.

Następnie pan Cooberg podziękował swojemu poprzednikowi, panu Stephanowi Barthowi, za to, że w sposób niezawodny kierował działalnością Związku Przemysłu Chmielarskiego. Podkreślił przy tym nieustanne starania o poprawę sytuacji w związku z systemowym wypaczeniem zasad konkurencji. Nowy prezes zwrócił uwagę na fakt, że w odniesieniu do zmian w polityce rolnej UE po 2013 r. istnieją poważne wyzwania, które trzeba pokonać. W podjęciu tak ważnych i podstawowych decyzji powinna wziąć udział cała branża chmielarska. Jednocześnie ochrona roślin w uprawie chmielu będzie w przyszłości jednym z centralnych tematów, którym DHWV powinien się intensywnie zająć w obszarze „międzynarodowej harmonizacji”, wykorzystując działalność pana dr. Kugela. Pan Cooberg podkreślił równocześnie, że powodzenie działań niemieckiej branży chmielarskiej zależy od dobrej i zgodnej współpracy trzech filarów: plantatorów, ośrodków badawczych i firm prowadzących obrót chmielem. Współpracę tę trzeba wspierać, nadając jej jak najlepszą i najbardziej owocną formę. Jakkolwiek w niektórych obszarach występują różne interesy, nie wolno stracić z oczu wspólnego celu, a mianowicie Niemiec jako najważniejszego na świecie producenta chmielu. Żeby to osiągnąć, nie tylko wszyscy członkowie zarządu, lecz również wszystkie przedsiębiorstwa będące członkami DHWV powinny wspierać prace Związku.

W ramach wyborów wymieniono też część członków rady doradczej. Funkcję członka rady doradczej sprawować obecnie będą panowie Joachim Gehde (Firma Steiner Hopfen), Rudolf Eisemann (Firma Eisemann), Thomas Kastner (Firma Barth & Sohn) oraz Roland Schmitt (Firma Nateco).

Podczas zgromadzenia omawiano też aktualną sytuację na rynku chmielu. Na skutek obecnego wysokiego poziomu zapasów chmielu zgromadzonych przez przemysł piwowarski występuje aktualnie bardzo niewielki popyt na chmiel wolnorynkowy. Jednocześnie wszystko wskazuje na bardzo dobre zbiory, i to w powiązaniu z bardzo dobrymi wynikami w zakresie zawartości alfa-kwasów. Tak więc trzeci rok z rzędu wyniki zbiorów będą bardzo dobre. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest jednakże niezwykle wysoki, znacznie przekraczający zapotrzebowanie poziom zapasów chmielu i produktów chmielowych w magazynach browarów. Można sobie policzyć, że zapasy wyprodukowanych na całym świecie alfa-kwasów rozrosną się do rozmiarów półtorakrotnego rocznego zapotrzebowania światowego przemysłu piwowarskiego. Jakkolwiek niemieccy producenci chmielu w porównaniu ze swoimi wschodnioeuropejskimi kolegami dzięki swoim nadal obowiązującym, najczęściej dobrym cenom z umów kontraktacyjnych wciąż jeszcze mniej odczuwają skutki wspomnianego wyżej nadmiernego poziomu zapasów, to już dzisiaj zanosi się na to, że od 2014 r. należy się liczyć z odczuwalnym spadkiem poziomu kontraktacji także u niemieckich producentów chmielu.

W tej sytuacji istnieje tylko jedno rozwiązanie: Światowy areał uprawowy musi zostać zmniejszony; w szczególności apel ten odnosi się również do powierzchni uprawowej w Niemczech, która musi ulec znacznej redukcji.

Przedstawiono też wprowadzony po raz pierwszy, w ramach neutralnej oceny jakości, zupełnie nowy system monitoringu ochrony roślin. W przypadku tego systemu branża chmielarska na własną odpowiedzialność i na zasadzie samoregulacji podjęła decyzję o badaniu zgodnie z określonym schematem partii chmielu surowego na obecność pozostałości środków ochrony roślin niedopuszczonych do użycia lub za wysokiego poziomu pozostałości środków ochrony roślin dopuszczonych do użycia. W ten sposób i tak już bardzo wysoki standard jakościowy niemieckich chmieli zostanie jeszcze dodatkowo poszerzony o własność „możliwie jak najmniejsza zawartość środków ochrony roślin”. Swoje zadowolenie z wprowadzenia tej innowacji potwierdziły wszystkie przedsiębiorstwa będące członkami Związku; wszystkie związane z tym koszty poniesie branża chmielarska. System ten stanowi kolejny wyraźny, adresowany do przemysłu piwowarskiego i do konsumenta sygnał o przestrzeganiu procedur zapewnienia jakości przy produkcji niemieckiego chmielu.

Pomimo trudnej sytuacji w obrocie chmielem nowo wybrany pierwszy prezes Heinz-Jürgen Cooberg życzył wszystkim przedsiębiorstwom będącym członkami Związku możliwie jak najbardziej udanego sezonu w zakresie skupu chmielu ze zbioru 2011 r. i jego sprzedaży do odbiorców na całym świecie.

Niemiecki Związek Przemysłu Chmielarskiego stow. zarej.
Josef Grauvogl, dyrektor zarządzający

Źródło: "Hopfen Rundschau" Nr 11, 15.11.2011
 
Powrót