.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Sprawozdanie rynkowe - sierpień 2013

Sprawozdanie rynkowe - sierpień 2013

29.08.2013

Komisja gospodarcza IHGC, Poperinge / Belgia, 06 sierpień 2013

W 2012 roku, zebrano około 88,000 ton chmielu ze wszystkich obszarów uprawy chmielu na świecie, na powierzchni równej prawie 47,000 hektarów, co odpowiada ilości alfa kwasów niemalże ponad 9000 ton. Są to wartości, które są mierzone bezpośrednio po zbiorze. Ze względu na fakt, że czasami trudno jest określić rzeczywiste ilości oraz powierzchnię uprawy, oraz ze względu na sprzeczne informacje, podane liczby mogą być obarczone błędem około 5%. Niemniej jednak, są one wystarczająco dokładne do oceny rynku.
 
Z oceny rynku wynika, że Niemcy i USA są najważniejszymi producentami chmielu. W ciągu ostatnich kilku lat na znaczeniu zyskały również Chiny.
 
Oto kilka przykładów na to:
  • na terenie Niemiec znajduje się 36% procent całkowitej powierzchni uprawy chmielu na świecie, natomiast Stany Zjednoczonych posiadają 27%, co w sumie daje 63%.
  • od względem ilości wyprodukowanego chmielu, 40% pochodzi z Niemiec a 32% z USA, co łącznie stanowi 72% światowej produkcji.
  • w przeliczeniu na alfa kwasy, w Niemczech produkuje się 42% a w USA 39%, co razem wynosi 81% produkcji światowej.
Jeśli chodzi o produkcję odmian specyficznych dla danego państwa, to pozostałe kraje i regiony produkujące chmiel są i będą wciąż istotne.

Szczegółową analizę odpowiednich danych rynkowych można znaleźć w publikacjach największych międzynarodowych firm sprzedających chmiel.

W poprzednich kilku latach, które były aktywnie śledzone przez decydentów z branży chmielarskiej, obserwowany był ciągły spadek całkowitej powierzchni uprawy chmielu na świecie. Jako przyczyny podawane są, miedzy innymi, zmniejszająca się produkcja piw goryczkowych, znacznie zwiększona wydajność oraz wprowadzanie odmian chmielu o wysokiej zawartości alfa-kwasów. Trend spadkowy został tylko krótko przerwany podczas zbiorów w 2007 i 2008 r przez krótkoterminowy, lecz znaczący wzrost areału. W 2009 roku trend spadkowy nasilił się. Ceny skupu chmielu, które spadły znacznie poniżej kosztów produkcji, przyspieszyły zmniejszenie powierzchni produkcyjnej.

Od tego czasu, znowu osiągnęliśmy stan, w którym ilość chmielu zebranego w normalnym okresie jest prawie równomierna z potrzebami kupujących. Tu jednak musimy rozróżnić rynek chmielu o wysokiej zawartości alfa-kwasów od rynku chmielu aromatycznego. Nadwyżka nieprzetworzonego chmielu i produktów chmielowych, głównie chmielu goryczkowego i o wysokiej zawartości alfa kwasów, którą obecnie dysponują browary, ale także u pośredników ma wpływ na to co się dzieje na rynku.

Jeśli chodzi o chmiel o wysokiej zawartości alfa kwasów, to  branża piwowarska będzie tylko zawierała nowe umowy począwszy od zbiorów 2016/2017, ponieważ zapasy z lat ubiegłych zostaną zużyte do tego czasu.  Celem rolników jest do zamknięcia luki sprzedaży od teraz do 2016. Wyprodukowane w tym czasie odmiany chmielu o wysokiej zawartości alfa kwasów będzie trudno sprzedać po cenach, które pokrywają koszty.

Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przypadku odmian aromatycznych. Ze względu na szybki wzrost rzemieślniczej produkcji piwa w USA popyt, na niektóre odmiany chmielu aromatycznego i chmielu o wyszukanych właściwościach aromatycznych jest znacznie większy od podaży. Zjawisko to obecnie występuje przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, tym niemniej jego skutki dla niemieckiego i europejskiego rynku chmielu są już widoczne,  chociaż wciąż stosunkowo niewielkie.

W Stanach Zjednoczonych, spowodowało ono znaczne zmniejszenie areału uprawy odmian o wysokiej zawartości alfa kwasów i zwiększenie areału upraw odmian aromatycznych. Zyski osiągnięte z hektara upraw odmian aromatycznych są dużo większe niż w przypadku uprawy odmian o wysokiej zawartości alfa kwasów. Skutkiem tego był wzrost całkowitego areału upraw chmielu.

Jednak zmiany teraz nie spowodowały obciążania na rynku, a nawet były dla niego  sprzyjające.
Obecnie zadaniem uczestników rynku, jest obserwowanie tego scenariusza  bardzo precyzyjnie, aby odpowiednio zareagować w odpowiednim czasie.  Być może podobny rozwój nastąpi również w Niemczech. Ja osobiście jestem w tej kwestii bardzo ostrożny.

W mojej analizie świadomie pominąłem prognozę dla zbliżających się zbiorów oraz zaniechałem określenia ilości kwasów alfa.   Na potrzeby wewnętrzne mamy takie oszacowania, w których uwzględniamy skutki rozwoju browarów rzemieślniczych. Trzeba pamiętać że, "inwentaryzacja" chmielu jest tylko jedną z wielu kryteriów, które wpływają na odpowiednie decyzje rolników, pośredników i browarników. Zbieranie i ocenianie wszystkich dostępnych opinii i informacji z różnych źródeł może tam być podstawą do podejmowania indywidualnych decyzji. Ten kongres i podobne spotkania, których wyrażane są opinie i wymieniane poglądy również służą temu celowi.  To proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości jest dużo łatwiejszy jeżeli istnieją odpowiednie ramy organizacyjne.

Heinz-Jurgen Cooberg, Peter Hintermeier
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. (niemiecki związek chmielarski)
Powrót