.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Walny Zjazd Członków Związku

Walny Zjazd Członków Związku

10.02.2016

Zgodnie z §21 p.3 Statutu Związku Polskich Plantatorów Chmielu , Zarząd Związku zwołuje na dzień 13.02.2015r. o godz. 10.00 w miejscowości Szczekarków, w Domu Weselnym „Szczekarkówka”, Szczekarków 25 B, 24-313 Wilków   Walny Zjazd Członków Związku.

 

                Porządek obrad Zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu i powitanie Gości
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu
 3. Odczytanie i zatwierdzenie regulaminu obrad
 4. Wybór Komisji  Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu oraz zdolności Zjazdu do podejmowania Uchwał
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji  Rewizyjnej
 11. Wybór organów statutowych Związku Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 12.  Podjęcie Uchwał
 13.  Wolne glosy i wnioski
 14.  Zakończenie

 

                                                                                                                             Zarząd ZPPCh.

 

Przed częścią oficjalną obrad Walnego Zjazdu odbędzie się wykład dr  Stanisława Chwila na temat nawożenia chmielu, wystąpienie przedstawiciela banku BZ WBK, prezentacja firmy Agrofim Poland  - p. Witkowski Adam - na temat nawodnień plantacji, oraz  prezentacja firmy Banach Consulting – p. Artur Banach – Pozyskiwanie dotacji unijnych w ramach PROW 2014-2020.

 

Powrót