.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Walny Zjazd Związku Polskich Plantatorów Chmielu

Walny Zjazd Związku Polskich Plantatorów Chmielu

03.04.2013

W dniu 23 lutego 2013 roku odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Plantatorów Związku. Obrady rozpoczął pełniący obowiązki Prezesa - Tadeusz Cichosz prosząc o upamiętnienie minutą ciszy zmarłego Prezesa - Tadeusza Plenzlera.

 
Podczas głosowania wybrano przewodniczącego zebrania oraz komisję skrutacyjną.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.
W dalszej części zjazdu dokonano wyboru uzupełniającego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Polskich Plantatorów Chmielu powołano Pana Rajmunda Szulca, do Komisji Rewizyjnej został wybrany jako członek Grzegorz Bień.

Prezes przedstawił i szeroko omówił następujące założenia programowe działalności Zarządu na rok 2013 w zakresie:
  • prowadzenia rozmów i konsultacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące wsparcia sektora chmielarskiego na rok 2013 i lata 2014-2020,
  • wzmocnienia sektora chmielarskiego poprzez utworzenie silnej organizacji (rozmowy z innymi związkami),
  • zapewnienia stabilności skupu (długoterminowe umowy),
  • nawiązania dobrej współpracy z podmiotami zajmującymi się obrotem i przetwórstwem chmielu, ośrodkami badawczymi i organizacjami branżowymi.
 
Po zakończeniu obrad prof. Czesław Szewczuk przedstawił obszerny wykład na temat potrzeb pokarmowych i nawożenia chmielu, następnie przedstawiciel Firmy BARTH – Stephan Schinagl wygłosił referat na temat aktualnej sytuacji na rynku chmielu w Polsce i całej Uni Europejskiej. 
Powrót