.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Zawartość alfa kwasów - analiza chemiczna gleby

Zawartość alfa kwasów - analiza chemiczna gleby

31.05.2011

Analiza chemiczna gleby w połączeniu z własnymi doświadczeniami i obserwacjami notowanymi corocznie ułatwi ustalenie optymalnego programu nawożenia dostosowanego ilościowo i terminowo do odmiany, rodzaju gleby i sposobu prowadzenia roślin. Nawożenie organiczne (obornik, komposty, wsiewki) pozytywnie wpływa na plon składnika alfa poprzez wnoszenie składników odżywczych dostępnych dla roślin w wydłużonym terminie w stosunku do nawozów mineralnych, a ponadto działa strukturotwórczo na glebę, napowietrza ją ułatwia rozwój systemu korzeniowego i pobieraniu składników pokarmowych dostarczanych w postaci nawozów mineralnych oraz reguluje stosunki wodno-powietrzne w glebie. Optymalna zasobność gleby w składniki pokarmowe to podstawa zarówno ilości jak i jakości surowca.

Azot jest składnikiem wpływającym na wzrost wegetatywny roślin a poprzez jego dawkowanie decydujemy o wielkości pokroju czy obsadzie szyszek. Zastosowując te parametry do rozstawy roślin, ilości przewodników do karpy i pędów na przewodnika tak, aby rośliny były optymalnie naświetlone a powierzchnia asymilacji na jednostce powierzchni maksymalnie duża, co zapewnia wysokim plon masy towarowej i składnika alfa. Przenawożenie azotem lub zbyt duża ilość pędów wprowadzonych na przewodniki jest przyczyną mniejszej obsady szyszek z powodu niedostatecznego naświetlenia roślin, co negatywnie oddziałuje na plon i zawartość alfa kwasów. Niewystarczająca ilość światła jest przyczyną wolniejszych procesów asymilacji, co z kolei wpływa na zwiększoną zawartość szkodliwych dla konsumenta azotanów w surowcu chmielowym. Intensywne gromadzenie azotanów występuje tez w przypadku niskiego pH gleby i podczas suszy co wynika z zablokowania indukcji jonów NO3 do NH4
Fosfor wpływa na rozwój generatywny roślin, inicjację wzrostu pąków kwiatowych, co przekłada się na obsadę szyszek. Jest to tzw. pierwiastek startowy, bo wpływa na rozwój systemu korzeniowego jego pobieraniu z gleby decyduje temperatura ( poniżej 12 °C utrudnia pobieranie) i pH gleby ( najlepiej zbliżone do obojętnego; na glebach kwaśnych i mocno zasadowych fosfor się uwstecznia i jest niedostępny dla roślin. Gleby zwarte, o złej strukturze, niskie zawartości tlenu mają obniżony potencjał pobierania składników pokarmowych przede wszystkim fosforu. W takich sytuacjach należy stosować odżywianie dolistne. Fosforyny stosowane dolistnie dodatkowo ograniczają rozwój mączniaka prawdziwego. Fosfor jest regulatorem gospodarki wodnej, a jego niedobór w okresach suszy dodatkowo potęguje niedobór wody.
Magnez, jako składnik chlorofilu utrzymuje intensywny zielony kolor a dolistne dokarmianie roślin w okresie tworzenia pąków kwiatowych i tuż po kwitnieniu wpływa pozytywnie na zawartość alfa kwasów i procent ususzki. Wieloletnia uprawa roślin w tym samym miejscu powoduje, że wskazanym jest również dokarmianie dolistne mikroelementami szczególnie borem, cynkiem i magnezem, a niekiedy również w sytuacjach awaryjnych składnikami makro.
 
Powrót