.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Zawartość alfa kwasów - czynniki

Zawartość alfa kwasów - czynniki

09.06.2011

Zawartość alfa-kwasów w chmielu ma największe znaczenie w piwowarstwie , gdyż stopień nachmielenia piwa określa się przez ilość alfa-kwasów, jakie powinny się w nim znaleźć. Technologia produkcji piwa dostosowana jest do zawartości składnika alfa, dlatego też miernikiem wartości użytkowej i jakościowej surowca chmielowego jest składnik alfa, wyrażany, jako procent zawartości w surowcu a później w produkcie chmielowym. W handlu produktami chmielowymi funkcjonują parametry cenowe za masą składnika alfa w danym produkcie określonej odmiany. Obecnie zawartość składnika alfa decyduje o możliwości zbytu surowca, dlatego też istotnym jest dostarczyć informacji producentom chmielu jak wyprodukować najwięcej składnika alfa poszczególnych odmianach z jednostki powierzchni.

Czynniki decydujące o zawartości składnika alfa a także wydajności masy towarowej można umownie podzielić na dwie grupy:

 1. Czynniki, na które producent chmielu nie ma bezpośredniego wpływu:

 1. Cechy genetyczne odmian

 2. Warunki siedliska (specyfika mikroklimatu)

 3. Warunki pogodowe w okresie wegetacji np. temperatury dnia i nocy, nasłonecznienie, ilość opadów atmosferycznych, wilgotność powietrza, anomalia pogodowe ( huragany, grady, długotrwałe wiatry)

Te parametry pogodowe wywierają największy wpływ na plon masy towarowej jak i na zawartość składnika alfa w okresie od wiązania pąków kwiatowych do zbioru szyszek.

 1. Czynniki, od których zależy zawartość składnika alfa i wysokość plonu, o których decyduje producent, czyli całokształt zabiegów uprawowo pielęgnacyjnych:

 1. Dobór stanowiska uprawowego i dostosowanie wysokości konstrukcji nośnej do potrzeb odmian w zależności od ich siły wzrostu czy umocowania pędów bocznych.

 2. Materiał nasadzeniowy pozyskiwany z pewnego źródła (kwalifikowanej plantacji matecznej lub odwirusowany).

 3. Rozstaw roślin dostosowany do cech genetycznych odmian (siły wzrostu wielkości i gęstości ulistnienia). Natomiast szerokość międzyrzędzi dostosowujemy również do maszyn pracujących na plantacji np. zbyt wąskie miądzyrzędzie niweczy efekty zabiegów zapewniających właściwą strukturę gleby w strefie systemu korzeniowego przez przejeżdżające maszyny podczas wykonywania oprysków, co wpływa negatywnie na plon masy towarowej i zawartości alfa kwasów.

 4. Optymalny program nawożenia dostosowany ilościowo i terminowo do odmiany, rodzaju gleby i sposobu prowadzenia roślin.

 5. Niszczenie skupisk chmielu męskiego.

 6. Coroczne zabiegi uprawowo – pielęgnacyjne

 7. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami

 8. Termin i jakość zbioru 

 9. Suszenie

Powrót